Otsailean ekonomia dinamizatzeko eskuragarri dauden laguntzak eta diru-laguntzak

01/02/2022

Enpresa txiki eta ertain ekintzaileak eta autonomo ekintzaileak ekonomia dinamizatzeko motor nagusietako bat dira, enplegua sortzeko gaitasuna eta balioa sortzeko potentziala dutelako.

Horregatik, administrazio publikoak enpresa-ekimena bultzatzen ari dira, batez ere egungo egoera ekonomikoan.

Hainbat administrazio eta erakunde publiko abian jartzen ari diren neurriak dira ekimen ekintzaileari, enpresa-garapenari eta enplegua sortzeari laguntzea, laguntza eta diru-laguntza gisa.

Laburpen honetan, berehala aktibatuko diren egungo laguntzei buruzko informazioa eskaintzen dugu.

2022ko otsaileko laguntzen eta diru-laguntzen laburpena

Ekintzailetza eta mikroenpresak (Lanbide)

Onuradunak:

Mikroenpresak, lan-sozietateak, kooperatibak, autonomoak

Diruz lagun daitezkeen jarduerak:

 • Trantsizio ekologikoa: energia aurrezteko edo efizientzia energetikorako neurriak ezartzeko obrak eta instalazioak, klimatizazio-ekipoak, ekonomia zirkularreko irtenbideak …
 • Trantsizio digitala: ekipo informatikoak, aplikazio informatikoak eta softwarea, soluzio teknologikoen ezarpena, merkaturatze-sistemen garapena eta ezarpena …

Zenbatekoak: 5.000 €mikroenpresa edo pertsona autonomo bakoitzeko

Investigo programa. Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioa. Berreskuratze, Eraldaketa eta Egoitza Planaren esparrua.

Onuradunak:

 • Ikerketako erakunde publikoak.
 • I+G+B gaitasuna eta jarduera duten unibertsitate publikoak eta unibertsitate pribatuak.
 • Teknologia-zentroak.
 • I+G+B arloko zentro publikoak.
 • Irabazi-asmorik gabeko I+G+B zentro pribatuak.
 • Ikerketa- eta berrikuntza-ekimenak gauzatzen inbertitzen ari diren enpresa publiko edo pribatuak.

Diruz lagun daitezkeen jarduerak

Gazteak kontratatzea (16-30 urte), ikerketa eta berrikuntzako funtzioak, zereginak eta ekimenak garatu eta gauzatzeko, baldin eta erakunde eta zentro onuradunen eskumenekoak badira.

Zenbatekoak:

 • Gizarte Segurantzako 9. eta 5. bitarteko kotizazio-taldeetako kontratuak: 22.405,94 €/ kontratatutako pertsona eta kontratazio-urte bakoitzeko.
 • Gizarte Segurantzako 4tik 1era bitarteko kotizazio-taldeetako kontratuak: 33.108,92 euro kontratatutako pertsona bakoitzeko eta kontratazio-urteko.

Deadline:
Lehenengo epea: 2 hilabete, ebazpenaren laburpena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera (abenduaren 22a).
Bigarren epea: 2022ko ekitaldirako, 4 hilabete 2022ko apirilaren 1etik aurrera, hirugarren epea barne: 2023ko ekitaldirako, 4 hilabete 2023ko apirilaren 1etik aurrera.

Activa Startups (Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa)

Onuradunak: Startup edo ETE izaera duten enpresak, betiere proiektuan startup batek parte hartzen badu.

Diruz lagun daitezkeen jarduerak

 • Berrikuntza sortzeko proiektuak, enpresen, sektoreen, hirien eta/edo misioen erronka teknologikoak konponduz, gizarte-, belaunaldi- eta lurralde-arrailak hausteko balio dutenak.
 • Berrikuntzaren arloko aholkularitza-jarduerak eremu teknologikoan.
 • Ezagutza eta gaitasun berriak eskuratzeko jarduerak.
 • Hainbat teknologia erakusteko, egokitzeko eta pertsonalizatzeko jardunak.

Zenbatekoak

 • Diru-laguntzak, enpresek berrikuntza-prozesutik eratorritako kostuei aurre egin ahal izateko; kostuok ezingo dira izan 40.000 eurotik gorakoak enpresa onuradun bakoitzeko.
 • Gauzazko laguntzak: enpresa onuradunentzako laguntza-programa bat da, aholkularitza indibidualizatuarekin eta planteatutako helburuari heltzeko funtsezko alderdiei buruzko prestakuntza espezifikoarekin. Enpresa onuradun bakoitzak ezingo ditu 10.000 euro baino gehiago jaso, diru-laguntza gordinaren parekoa.

3i diru-laguntza programa (BFA)

Onuradunak: Berezko nortasun juridikoa duten enpresak, baldin eta

 • Bizkaian gutxienez produkzio-zentro bat izatea edo proiektua gauzatzeko epearen barruan ezartzea.
 • Industrian, eraikuntzan, garraioan, industriarekin lotutako zerbitzuetan, turismoan eta handizkako merkataritzan dihardutenak.
 • ETEak badira
 • 10 langile edo gehiago izatea

Diruz lagun daitezkeen jarduerak

Enpresarentzat argi eta garbi estrategikoak diren jarduerak, erakunde eskatzailearen lehiakortasuna hobetzera bideratuak, erakundearen edozein arlotan (prozesua, produktua, antolaketa, partaidetza, merkatua, jabetzaren babesa …), lotutako inbertsioak eta nazioartekotzera bideratutako jarduerak, erakundearen negozio-ereduarekin koherenteak eta eragin handikoak.

Jarduera horrek proiektu integral bat izan behar du, planteatutako hiru arloetako bi (berrikuntza, inbertsioa eta nazioartekotzea) gutxienez hartuko dituena, eta enpresak Bizkaian duen zentro batean garatu behar da.

Zenbatekoak:

Emandako laguntzek ez dituzte honako zenbateko hauek gaindituko erakunde eskatzaile bakoitzeko proiektu bakoitzean:

 • Enpresa txikia: 450.000 euro.
 • Beste ETE batzuk: 500.000 euro

Bizkaia Sortzailea. Bizkaiko Foru Aldundia

Onuradunak:

 • Sormen-enpresak, lanaldi osoko enplegu baliokidea dutenak eta beren jarduera nagusia ikus-entzunezkoen, bideo-jokoen, modaren eta produktu eta zerbitzuen diseinu industrialaren arloetan garatzen dutenak.
 • Irabazi asmorik gabeko elkarte sektorialak, Bilbao Bizkaia Design Councilen identifikatutako sormen-industrien sektoreren bateko enpresak eta/edo profesionalak biltzen dituztenak (arkitektura, artea, artisautza, ikus-entzunezkoak, komunikazioa, eduki digitalak, diseinua, barnealdeen diseinua, moda eta bideojokoak), eta ekitaldi, biltzar, azoka, lehiaketa edo antzekoen antolakuntzaz bestelako zerbitzuak ematea jarduera nagusia dutenak, salbu eta Ekonomia Sailaren beste programa batzuen laguntza duten sektoreetakoak.

Diruz lagun daitezkeen jarduerak

 • Bideragarritasun-, merkatu- eta marketin-azterlanak, bai eta txosten teknikoak ere.
 • Produktuaren edo zerbitzuaren kontzeptua, ezaugarriak eta oinarrizko funtzionaltasunak garatzea.
 • Proiektua garatzeko kanpo-aholkularitza.
 • Jabetza intelektuala edo industriala babestea.
 • Azoketara joatea eta bidaiak.
 • Jaurtiketa-gastuak.
 • Proiektura bideratutako langileen barne-gastuak.

Zenbatekoak:

Balorazio-irizpideak aplikatuz lortutako puntuazioaren araberakoak izango dira zenbatekoak. Diru-laguntzaren gehieneko ehuneko bat eta diru-laguntzaren gehieneko zenbateko bat egongo dira.

 • Enpresa berrientzako gehieneko zenbatekoa: 85.000 euro.
 • Enpresa eta elkarteentzako gehieneko zenbatekoa: 40.000 euro.

Enpresa berritzaileak sortzea. Bizkaiko Foru Aldundia

Programa hau lau jardun-arlotan gauzatuko da:

1. arloa: enpresa-proiektu berritzaileak garatzea

Onuradunak:

 • Enpresa berritzaile berriak sustatzen dituzten pertsona fisikoak.
 • Enpresa berritzaile berriak, ekonomia-jardueren gaineko zergan alta emanda ez daudenak edo 2020ko urtarrilaren 1ean edo geroago alta emanda daudenak.
 • Eskaerak aurkezteko epea amaitzen denean gutxienez 6 lanpostu dituzten eta enpresa berritzaile berriak sustatzen dituzten enpresak.
 • Eskabideak aurkezteko epea amaitzen denean gutxienez 6 lanpostu dituzten enpresak, negozio-unitate berrien sustatzaileak, barne-ekintzailetzako proiektu berritzaileen ondorioz.

  * Lanaldi osoko 2 enplegu, Bizkaian garatutako jarduera

Diruz lagun daitekeen jarduera:

Barne-ekintzailetzako proiektu berritzaileetan enpresa berritzaile berria edo negozio-unitate berria sortzeko proiektua garatzea eta definitzea.

Zenbatekoak:

PuntuazioaDiru-laguntzaren gehieneko ehunekoa
( %)
Diru-laguntzaren gehieneko zenbatekoa (eurotan)
50-59 puntu8020.000
50-59 puntu8030.000
50-59 puntu10040.000
80 puntu edo gehiago10060.000
2. arloa: enpresa berritzaile berriak.

Onuradunak:

Enpresa berritzaile berriak, lanaldi oso baliokidean gutxienez 2 enplegu dituztenak, Bizkaiko ekoizpen-zentroari atxikiak eta Bizkaian lan egiten dutenak.

Baldintza batzuk:

 • EJZn lehenengo alta-data izatea, 2020ko urtarrilaren 1ekoa edo geroagokoa.
 • Helbide soziala eta fiskala eta ekoizpen-zentroa Bizkaiko Lurralde Historikoan izatea.
 • Merkataritza-sozietate edo kooperatiba gisa eratuta egotea.

Zenbatekoak: 2. arloan, enpresa bakoitzeko gehieneko diru-laguntza 65.000 eurokoa izango da.

3. arloa: Ekintzailetza-ekosistema dinamizatzea.

Onuradunak: Bizkaiko Foru Aldundiak sustatutako eta Beaz, S.A.U.ren bidez egituratutako BSB estrategiari atxikitako enpresak izan daitezke diru-laguntzen onuradunak, baldin eta erakunde horrek emandako aldeko txostena badute, proiektua BSB estrategian sartzen dela berresten badu, eta Bizkaiko ekoizpen-zentroari atxikitako lanaldi osoko enplegu baliokide bat, gutxienez, badute eta Bizkaian egiten badute lan.

Diruz lagun daitekeen jarduera:

 • Lankidetzako berrikuntza-plan bat garatzea.
 • Bizkaian startupak dinamizatzeko prozesu bat garatzea.

Zenbatekoak:

 • Lankidetzako berrikuntza-plan bat garatzeko, gehienez ere diruz lagundu daitekeen gastuaren % 80, eta gehienez ere 20.000 euro enpresa bakoitzeko.
 • Startupak dinamizatzeko prozesu bat garatzeko, diruz lagun daitekeen gastuaren % 50eraino, gehienez 100.000 euro enpresako.
4. arloa: azelerazioa.

Onuradunak: pertsona juridiko hauek izan daitezke diru-laguntzen onuradun:

 • 30.000 euroko edo gehiagoko kapital sozial ordaindua, eta
 • Gutxienez lanaldi osoko 4 lanpostu, eskaera aurkezten den egunari dagozkionak, edo 2020ko ekitaldian 200.000 euroko edo gehiagoko fakturazio-zifra dutenak.

Baldintza batzuk:

 • EJZn lehen alta-data 2018ko urtarrilaren 1ekoa edo geroagokoa izatea.
 • Helbide soziala eta fiskala eta ekoizpen-zentroa Bizkaiko Lurralde Historikoan izatea.
 • Merkataritza-sozietate edo kooperatiba gisa eratuta egotea.
 • Enpresa Berritzaileak Sortzeko Programaren onuradun izatea aurreko deialdietan, eta espediente horien justifikazioa amaituta egotea.

Diruz lagun daitekeen jarduera:

Enpresak bizkortzeko proiektuak garatzea, egungo negozioa metodo berrien arabera eskalatzea, fakturazioa eta enplegua handitzea eta lehiakortasuna handitzea ekarriko dutenak.

Zenbatekoak:

Diruz lagundu daitekeen gastuaren % 80ko laguntza, eta inoiz ez 20.000 eurotik gorakoa.

Hasiera-data: 2022ko otsailaren 15eko 8:30
Deadline: 13:30, 2022ko martxoaren 15ekoa

Hurrengo berria

Bai.k enpresa fabrikatzailea, Euskadi Fundazioaren laguntzailea.

Berria ikusi

Gehiago jakin nahi duzu?

Jarri gurekin harremanetan beldurrik gabe, pozik egongo gara zu ezagutzeaz.
Kontaktua